Håndverk i skolen

 

Håndverk og kunst er viktige fag i skolen for at ungdom skal lære seg sev å kjenne som håndverkere og kunstnere. Det er ikke lett å prøve seg innenfor visse typer håndverk eller kunst uten å bli introdusert for det. Kunst og håndverk gir barn kjennskap til sine mer kreative sider og mer kreative egenskaper. Kreativitet er viktig i alle områder av livet. Kunst og håndverk gir også elevene mer innsikt i estetikk, form og farger.

Det er stort fokus på kunst og håndverk i skolen. Dette har først til mange debatter om hvorfor man i det hele tatt trenger kunst og håndverk i skolen. Regjeringen ba derfor om en utredning av faget kunst og håndverk tidligere i 2017 for en mulig deling av faget i to. Regjeringen ønsker å fokusere mer på faget og tror at hvis man skiller kunst fra håndverk så vil man kunne fokusere lettere på kunst og håndverk.

Dette forslaget ble tatt dårlig i mot i mange miljøer. Skoler er redd for at en slik splittelse skal trekke fokuset vekk fra faget som en kreativ indikator og introduksjon til typen fag og over til et slags valg. Man ønsker ikke at elever må føle at man står ovenfor et valg. Valg er noe man fort blir tvunget til hvis man må velge.

Forskere mener også at “mer praktiske og estetiske fag i skolen gir en bedre skole. Dette grunner forskerne i at praktiske og estetiske fag skaper en nysgjerrighet, en nysgjerrighet barn trenger. Nysgjerrighet er grunnlag for lærerlyst, noe som er en veldig viktig faktor i skolen da samfunnet avhenger av at elever lærer. Kunnskap er et konkurransefortrinn i dag.