Utdannelse som håndverker

 

Håndverkere har beskyttede titler. Man kan ikke bli for eksempel tømrer uten utdannelse og uten fagbrev. Det samme gjelder for frisør, møbelsnekker, osv. Det finnes en lang liste yrker som har beskyttede titler.

Den vanlige måten å bli håndverker på er å ta den lovpålagte utdannelsen det krever å bli det man ønsker. Man må ta et valg når man begynner på videregående skole om man ønsker å gå den ene eller den andre veien. Enten velger man generell studiekompetanse, som er inngangsbilletten inn på universitet eller høyskole, eller så velger man fagbrevveien, som ender med en beskyttet håndverkstittel.

Får å kvalifisere til fagbrevsprøven eller svenneprøven, som det også blir kalt, må man vanligvis ta 2 år på videregående skole deretter gå ut i 2 års lære. Ta man for eksempel møbelsnekker må man ta 2 år på skolebenker deretter må man finne et selskap som er interessert til å ta imot en lærling. Det er ikke så lett lengre å finne selskaper som ønsker lærlinger, da visse typer håndverk er det ganske få av. Et eksempel er trebåtbyggere. Det er få trebåtbyggere igjen i Norge og det er enda færre som har tid til å ta imot en læring. Bedrifter bruker mye tid på å forklare og vise nye ansatte hvordan man skal gjøre jobben sin. Det er årevis av kunnskap som skal overføres og dette tar lang tid. Det er også derfor det er så viktig å fortsette denne praksisen med hver generasjon.

Bedrifter bruker mye tid på å lære opp ansatte som kanskje kan bli en viktig del av bransjen senere. Som en motvekt til denne kostnaden for bedriftene og fordelen for de unge lærlingene, har bedriftene lov til å betale lærlinger mindre. Dette fordi lærlingene ses på mer som elever enn som faktiske ansatte. Lærlinger blir betalt noen titalls kroner i starten av sin lærlingperiode, deretter øker beløpet gradvis til man treffer tarifflønnet ved utgangen av lærlingperioden. Noen bedrifter er såpass snille at de betaler deres lærlinger mer enn minstetariffen for lærlinger da det er så og si umulig og leve på lærlinglønn.

Når man er ferdig med lærlingperioden kan man sitte svenneprøven. Består man så får man svennebrevet eller fagbrevet. Da er man en kvalifisert håndverker. Mesterbrevet er den høyeste utdanningen man kan ta og er neste og siste trinnet over svennebrevet/fagbrevet