Hva betyr håndverk

 

Håndverk er et samlebegrep for en metode der folk bruker hender og/eller enkle redskaper for å produsere en gjenstand eller noe annet. Håndverkere er folks om arbeider med disse metodene i en profesjonell sammenheng, som for eksempel snekkere, rørleggere, osv. Ordet håndverk har en ganske bred betydning selv om det fort kan virke som det tilegnes de vanlige håndverker yrkene. Håndverk er alt fra profesjonelle yrker til småting man pusler med som hobby eller annet.

Det store skillet mellom håndverk og industrien kom først med den industrielle revolusjonen hvor produksjonsraten virkelig skapte en stor forskjell på hvordan folk tenke om sine håndverkegenskaper og hvor stor utbredelse det var. Før kunne folk mer av litt, mens nå er man inne i en spesialiseringsfase. I så måte kan det sies at den industrielle revolusjonen fjernet mange håndverkere og noen håndverkeryrker, da måten folk konsumerer på har forandret seg betraktelig. Et eksempel er møbelsnekkere. Før bygde man sitt egent eller bestilte møbler fra en person utdannet til å bygge møbler. Nå kommer møbler fra fabrikker.