Kan man skape nye håndverk?

Håndverk er egentlig en betegnelse på arbeid som ble utført før den industrielle revolusjonen og den teknologiske utviklingen kom i gang på alvor. Det kunne være produksjon av klær og redskap, våpen eller mat. Håndverk utnytter menneskelig kraft og kløkt, eller sagt på en annen måte, mennesker bruker håndverk for å kunne overleve og utvikle seg.

I dag er likevel det meste av produksjonen automatisert, og vi trenger egentlig ikke håndverk. Likevel ser vi en stadig økende trend om å fornye og utvikle håndverkene. Det handler sikkert om mange ting, men det å komme nærmere naturen er kanskje et viktig aspekt.

Hva må til for å skape nytt håndverk?

Nye råvarer og materialer

De fleste råvarene som fins tilgjengelig på jorda har allerede mennesket tatt i bruk. Men med hjelp av kjemi og ny teknologi kan vi utvikle nye materialer. Hvordan vi kan utnytte dem er ikke enda sikkert, men det er ganske sikkert at vi kan få noe ut av dem. Et eksempel er solceller som benytter en ny blanding for å renske silisium eller keramiske forbindelser med oksygen og karbon for å øke utnyttelse i dataindustrien.

Moderne håndverk

Vi ser en økende trend for moderne håndverk. Dette er som regel nye metoder å gjøre eksisterende håndverk på, eller å ta metodene i bruk igjen på. Det er som regel ting som strikking, hekling eller håndverk knyttet til matproduksjon som vi ser vokser frem. Når det gjelder temaet strikking, er det populært å konstruere nye mønster som kan bli solgt verden over. Slik som vottene til Bernie Sanders, som ble laget på den amerikanske landsbygda.

Bort fra det urbane

Det er også en stadig økende trend med å komme seg ut av byen. Der er det et stadig større jag etter profitt og utnyttelse, slik at folk ønsker seg til roligere steder. Rurale trender har fått en ny vår, og kanskje finner du et håndverk du kan tjene penger på eller som en ny hobby.