Utrydningstruede håndverksfag

Vi lever i en tidsalder hvor teknologiske fremskritt kommer stadig raskere. Det snakkes om automatisering og at de unge ikke må velge yrkesveier som kommer til å være borte i fremtiden. Derfor gruer mange seg for å velge utrydningstruede håndverksfag. Det er ikke lenger mange som har et brennende ønske om å bli for eksempel smed, urmaker eller møbeltapetserer (selv om sistnevnte faktisk fremdeles er godt etterspurt).

Immateriell kulturarv

Det finnes heldigvis noe som heter immateriell kulturarv, og dette er blant annet et tiltak for å bevare fag og yrkesretninger som færre i dag velger å gå for. Takket være denne konvensjonen, som er i regi av UNESCO, har Norge gjort tiltak for å bevare utrydningstruede yrkestitler som smed og børsemaker. Grunnen til at man ønsker denne bevaringen, er både fordi den er en del av den norske kulturarven, i tillegg til at det gir et mer omfattende utdanningstilbud.

Det er godt å se at myndighetene er bevisst på at en del håndverksfag kan havne på sidelinjen om det ikke gjøres aktive tiltak for å bevare dem. Da både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet for noen år siden gikk inn for å finne ut hvor bærekraftige de ulike utrydningstruede fagene faktisk er, kom de heldigvis fram til at tradisjonshåndverket absolutt bør bevares.

En del av kulturarven

Vi lever i et moderne digitalisert samfunn hvor de unge i stadig mindre grad trenger å utvikle ferdigheter innen håndarbeid. Den såkalte “handyman” var nok noe vanligere før. Mange av oss er knapt nevenyttige nok til at vi klarer å henge bilder vi har bestilt fra www.bgafotobutikk.no/Posters-Plakater og deres utvalg. Fortsatt er det mange som velger yrkesfag i skolen, men etterspørselen etter håndverkere i de ulike disipliner varierer.

Det handle dog ikke kun om den praktiske verdien. Håndverk tilhører den norske kulturarven, og vi bør derfor verne om den på samme måte som vi verner om gamle bygninger og folkeviser. Siden vi av kulturelle årsaker underviser om Ibsen og Bjørnson, kan vi like ha fokus på tradisjonell håndverk, som likefullt er en del av den norske kulturarven.

I tillegg vil et økt fokus på håndverk bidra til å gi elever flere utdanningsmuligheter. Her er det viktig å få med nisjeutdanninger som ikke mange velger. Det å i det hele tatt gi yrkesfagene mer oppmerksomhet kan være med på å gi statusen deres et etterlengtet løft. Det har i en årrekke blitt hevdet at stadig færre velger yrkesfag på videregående, men det ser heldigvis ut til at denne trenden er i ferd med å snus igjen.

Det skal dog sies at det er innen helsefag at det blir stadig flere søkere. Grunnen er at elever har blitt opplyste om hvor stort behovet er. La oss håpe vi kan klare å bevare våre utrydningstruede fag og yrker innen håndverk på samme måte – ved å understreke deres viktighet, enten det er av praktiske eller kulturelle årsaker.